METER ROND 318

De vaart

Voor aanvang van de ballonvaart wordt eerst door de piloot bepaald of de weersomstandigheden goed genoeg zijn voor een veilige vaart. Doorgaans wordt u zo'n drie uur voor aanvang van de vaart hierover geïnformeerd.

Zijn de omstandigheden goed genoeg, dan treffen we elkaar ongeveer een uur voor aanvang van de vaart op de afgesproken startplek. De startplek wordt bepaald op basis van de heersende wind-richting en -snelheid.

Na onze kennismaking en de benodigde instructies zullen we gezamenlijk de ballon opbouwen. Voor uw en onze veiligheid is het van belang dat de instructies van de piloot en crew nauwgezet worden opgevolgd. Dit geldt voor, tijdens en na de vaart.

Als alle inspecties en instructies zijn gedaan, vullen wij de ballon met koude lucht. Vervolgens wordt deze koude lucht met de branders verwarmd zodat de ballon rechtop komt te staan. Eenmaal aan boord van de mand kunt u gaan genieten van het uitzicht.

Na een vaart van een uur wordt uitgekeken naar een geschikte landingsplek. Nadat iedereen, met toestemming van de piloot, de mand weer heeft verlaten, bergen we gezamenlijk de ballon weer op.

We sluiten ons avontuur af met een glaasje bubbels en u ontvangt een luchtdoopcertificaat als aandenken. Tot slot brengen wij u weer terug naar de startplek. Het totale programma neemt drie tot vier uur in beslag.

Andere wetenswaardigheden:
– ballonvaren kan de eerste twee uren van de dag of de laatste twee uren voor zonsondergang. In deze periodes neemt de thermiek door de lagere zonnestand af. Dat is noodzakelijk voor een veilige ballonvaart. In de winter kunnen we door de lage zonnestand zelfs midden op de dag varen.
– Een ballonvaart is voor jong en oud, dus eigenlijk voor iedereen. Uiteraard moet men wel rekening houden met de gezondheidstoestand en eventuele (fysieke) beperkingen van de passagiers.
– Kinderen kunnen alleen ballonvaren onder begeleiding van een volwassene die verantwoordelijk voor hen is. Verder geldt de advieslengte van 1.30 meter.
– Zorg voor stevig schoeisel en draag sportieve-/wandel-kleding (lange broek en bij voorkeur geen nylon). Warme/winterse kleding is alleen in de winter benodigd. We varen met de wind mee waardoor we deze niet voelen. Bovendien zorgt de brander voor enige warmte in de mand. Laat overbodige bagage zoals (hand)tassen thuis (geen losse voorwerpen aan boord).
– Voor onze passagiers hebben we een speciale aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de duur van de vaart. Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen en lichte verwondingen (door o.a. schaven en stoten) zijn voor eigen risico.
– De passagiers dienen zich te allen tijde te houden aan de door de piloot en crew gegeven instructies. Bij het niet opvolgen van de instructies zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.